Participa en les propostes de govern en quatre fases, així de fàcil:
Debate presentation
Pregunta als membres del govern
Planteja les teves preguntes sobre la gestió política i/o activitat municipal d’una àrea de govern.
Debate discussion
Consulta, participa i opina
Consulta, opina i valora les diferents preguntes i qüestions plantejades, així com les respostes del govern.
Debate contribution
Fes-te la teva opinió
Segueix aquest canal per fer un seguiment veraç de la gestió del govern i usar la informació d’una manera responsable i més democràtica.
Debate conclusions
Visita el Govern Obert.
Aprofita per entrar al Web del Govern Obert, i coneix la publicació d’informació, els drets d’accés i totes les actuacions de dades obertes i rendició de comptes pública.