http://governrespon.gandia.org/va/pages/6

El Govern Respon

Que és El Govern Respon

El Govern Respon és el canal que obri per primera vegada l’Ajuntament de Gandia per a facilitar les preguntes que la ciutadania considere oportunes sobre l’activitat municipal i les accions i àrees dels membres del govern municipal. La recent Ordenança de Transparència contempla aquest dret dels veïns i les veïnes de Gandia a tenir una comunicació directa i a demanar explicacions i la rendició de comptes dels respectius responsables municipals.

Qualsevol persona empadronada en Gandia podrà dirigir-se al Govern municipal i plantejar una pregunta relativa a la gestió política de l’àrea de govern competent. Les persones no empadronades també participaran en determinats apartats, a excepció d’alguns processos en què sols podran participar veïns/veïnes empadronats. Les preguntes més valorades pels usuaris o les que més consens favorable obtinguen es contestaran de forma preferent.

Cal recordar que les preguntes o queixes sobre temes o tràmits particulars no s’atendran ni es respondran per aquest canal, destinat a temés d’interés col·lectiu o general. Per aquest supòsit s’ha d’utilitzar la bústia municipal de queixes i suggeriments.